Automotodrom Grobnik


Već od 1978. godine Automotodrom Grobnik je poznat po adrenalinskom ugođaju. Profesionalni timovi iz Hrvatske i cijele Europe dolaze na testiranja, treninge i utrke. Za svih njih izradili smo dvojezičnu brošuru sa detaljnim informacijama o samoj stazi, sadržajima u sklopu nje te godišnji raspored manifestacija.

Radili smo:

  • grafička priprema / DTP
  • print dizajn