Creative Startup


Dizajn i izrada dvojezične reponzivne web stranice za Creative Startup, projekt koji se bavi problemom nedovoljne iskorištenosti potencijala kreativnog sektora.

Projekt je financiran iz Programa prekogranične suradnje IPA Slovenija – Hrvatska, a zajednički ga provode Grad Rijeka, RRA Porin, Hrvatska gospodarska komora, Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci, Visoka šola za dizajn Univerze na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem i RRA Ljubljanske urbane regije.

Link: https://creative-startup.org/

Radili smo:

  • CMS i programiranje
  • ilustracije
  • web dizajn