gorskikotarbike.com


Projekt biciklističkih staza Gorskog kotara ušao je u drugu fazu. Nakon dizajna logotipa i vizualnog identiteta došao je red na izradu web stranica. Najvažniji sadržaj stranice su interaktivne karte transverzale, pojedinih etapa i izleta, popraćene detaljnim opisom, statističkim podacima i pozicijama korisnih turističkih sadržaja.

Stranice će se i dalje razvijati, nadopunjavati i usavršavati.

Link: gorskikotarbike.com

Radili smo:

  • CMS i programiranje
  • vizualni identitet
  • web dizajn