Matulji bike & hike karta


Područje Matulja najvećim je dijelom prekriveno šumama tako da mreža biciklističkih i pješačkih staza ukupne dužine 130 km pruža svima, pa i najzahtjevnijima poseban užitak.

Pri izradi karata, turističkih, biciklističkih ili nekih drugih, uvijek koristimo točnu, preciznu i kvalitetnu podlogu. Dizajnom oznaka i ostalih grafičkih elemenata želimo pružiti što više korisnih informacija i pritom zadržati jasnoću i jednostavnost.

Radili smo:

  • grafička priprema / DTP
  • print dizajn