Revija lutkarskih kazališta


Reviju lutkarskih kazališta organiziraju Gradsko kazalište lutaka Rijeka i Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke.

Na Reviji se predstavljaju uspješna ostvarenja domaćih i svjetskih lutkarskih kazališta. Molekula je sudjelovala na javnom natječaju sa prijedlogom plakata.

Radili smo:

  • grafička priprema / DTP
  • ilustracije
  • print dizajn