TZ Kvarnera


Turistička zajednica Kvarnera proširila je svoju promociju na društvenu mrežu Facebook. Dizajnirali smo i programirali dvije dvojezične Facebook aplikacije. Prva omogućava posjetiteljima da lakše pronađu destinacije, odnosno turistička mjesta Kvarnera, a druga aktivnosti na primorju, otocima i gorju. Posjetite welcome stranicu Kvarnera.

Radili smo:

  • društvene mreže